piątek, 27 wrzesień 2013 13:32

Uroczystość Świętego Wincentego a Paulo

Napisane przez 
27 września, Kościół powszechny wspomina, a Zgromadzenie Księży Misjonarzy i Siostry Miłosierdzia obchodzą uroczystość ku czci swojego Założyciela, św. Wincentego a Paulo, Patrona Ubogich i Wszystkich Dzieł Miłosierdzia. Chcemy wspólnie dziękować Bogu za dar jego życia i rozliczne dzieła, którym dał początek, za niezwykłą wyobraźnię miłosierdzia oraz miłość do ubogich.


Założyciel Zgromadzenia Misji Św. Wincenty a Paulo urodził się w Pouy we Francji 24 kwietnia 1581 roku w ubogiej wiejskiej rodzinie, jako trzeci z sześciorga dzieci. W dzieciństwie pomagał ojcu w ciężkiej pracy w gospodarstwie. Uczył się dzięki pomocy i wsparciu miejscowego proboszcza w pobliskim Dax. W 1600 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował najpierw w duszpasterstwie parafialnym, a następnie jako kapelan rodziny de Gondi.

W tym czasie dostrzega morze ludzkiej nędzy, tak materialnej jak i moralnej. Dzień 25 stycznia 1617 roku staje się dla Wincentego dniem wyjątkowym, dniem przemiany życia. Jako gorliwy kapłan, zatroskany o powierzoną sobie owczarnię, wygłasza kazanie na temat generalnej spowiedzi z całego życia. Pod wpływem wygłoszonego słowa miały miejsce liczne nawrócenia. Od tego momentu Wincenty zaczyna głosić konferencje i nauki nazwane później misjami w wiejskich parafiach. Postanawia służyć ubogim i pokrzywdzonym. W 1625 roku powołuje do istnienia Zgromadzenie Misji, które miało kontynuować jego pracę głoszenia Ewangelii ubogim, jak również troszczyć się o przygotowanie i wykształcenie gorliwych kapłanów. Znając dobrze sytuację materialną najuboższych warstw społecznych i zdając sobie sprawę z faktu, iż nędza utrudnia zajmowanie się życiem religijnym, powołuje do istnienia wiele stowarzyszeń charytatywnych. W konsekwencji doprowadziło to do założenia w 1633 roku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, których głównym zadaniem stała się praca na rzecz ubogich. Wincenty należał między innymi do Rady Sumienia, która decydowała o nominacjach na wyższe stanowiska kościelne. Święty Wincenty a Paulo zmarł 27 września 1660 roku w Paryżu. Misjonarze wówczas pracowali w większości krajów Europy. W roku 1729 został zaliczony w poczet błogosławionych, a w 1737 został kanonizowany. Natomiast w roku 1885 został ogłoszony patronem wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia działających w Kościele Katolickim. 
Czytany 2173 razy
 Msze św. w Niedziele i Święta:
6.00, 7.30, 9.00 (radiowa),
10.30 (dla dzieci), 10.30 (dla przedszkolaków w dolnym kościele),
11.45, 12.15 (dla bierzmowanych w dolnym kościele),
13.00, 16.00, 19.00
19.00 (dla studentów w dolnym kościele),

Msze św. w dni powszednie:
6.00,
7.00 (w Adwencie Roraty o 6.45),
7.30 (w kaplicy Matki Bożej),
8.00 (ołtarz centralny),
9.00 (z homilią),
11.00 (w pierwsze soboty miesiąca),
12.00 (z homilią, z wyjątkiem pierwszych sobót miesiąca),
16.30 (w kaplicy Matki Bożej),
17.00 (w kaplicy Matki Bożej),
18.00 (z homilią),
19.00 (oprócz sobót)

Msze św. w Niedzielę i Święta (czas wakacyjny)
6.00, 7.30, 9.00 (radiowa),
10.30, 11.45, 13.00, 16.00, 19.00

Msze św. w dni powszednie (czas wakacyjny)
6.00, 7.00, 7.30 (w kaplicy Matki Bożej),
8.00, 9.00, 17.00 (w kaplicy Matki Bożej),
18.00, 19.00 (oprócz sobót)

Spowiedź święta:
- w tygodniu: 6.00 - 12.00; 17.00 - 19.30
- w niedzielę: podczas każdej Mszy św.
- w I piątek miesiąca: 6.00 - 12.00; 15.30 - 19.30 (dla dzieci 16.30)