sobota, 04 styczeń 2014 19:30

Dzieło parafialnej lektury Ewangelii

Napisane przez 

 


Miniony Adwent rozpoczął w Kościele nowy rok liturgiczny i równocześnie z nim – nowy rok duszpasterski pod hasłem: Wierzę w Syna Bożego. Ten obecnie przeżywany rok duszpasterski jest częścią czteroletniego programu nawiązującego do 1050 rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywali w 2016 roku. Celem tegorocznego programu, którego wiodącą ideą jest wyznanie: Wierzę w Syna Bożego, jest ożywienie osobistej wiary w Syna Bożego, a także uświadomienie sobie łaski chrztu świętego. Źródłem poznania Wcielonego Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, jest przede wszystkim to, co znajdujemy w Ewangelii. Ma to poznanie zaowocować głęboką wiarą w Chrystusa, powierzeniem się Jemu i wiernym trwaniem w Nim, co winno wyrazić się we wcielaniu nauki ewangelicznej w nasze codzienne życie.

 

Pomocą w tym ma być dzieło parafialnej lektury Ewangelii. Chcemy zaproponować rodzinom i innym chętnym osobom, także spoza parafii, a które uczęszczają do naszej Bazyliki, uroczyste przyjmowanie Księgi Ewangelii, na zakończenie coniedzielnej sumy parafialnej, aby przez cały tydzień, ich codzienna modlitwa w domu, w sposób specjalny, wyraźnie, była połączona z czytaniem i rozważaniem tekstów ewangelicznych. Do odbieranej w czasie niedzielnej sumy parafialnej Księgi Ewangelii, będzie dołączona też świeca, która jest jednym ze znaków nawiązujących do liturgii chrztu świętego, a która symbolizuje Chrystusa, który jest Światłością świata (por. J 8, 12).

Przy tej zapalonej świecy wszyscy domownicy będą się gromadzili na wspólnej modlitwie połączonej z lekturą Ewangelii. Do wręczonej Księgi Ewangelii i świecy będzie też dołączona Księga pamiątkowa, aby stała się ona pisemnym świadectwem tego szczególnego spotkania modlitewnego z Chrystusem w Ewangelii.

Ufamy, że ta swoista peregrynacja Księgi Ewangelii przyniesie wiele Bożego dobra w życiu Waszych rodzin i całej naszej parafii.

Chętnych do włączenia się w to dzieło parafialnej lektury Ewangelii, które rozpoczynamy od najbliższej niedzieli – Święta Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2014 roku, prosimy o zgłaszanie się u Siostry w zakrystii.


 

Czytany 3183 razy