poniedziałek, 31 październik 2016 03:00

Zapraszamy na koncert ”Ein Deutsches Requiem” Johannessa Brahmsa

Napisane przez 

Wspaniałe dzieło Johanessa Brahmsa "Ein Deutsches Requiem", niemieckiego kompozytora okresu romantyzmu wybrzmi w niedzielę, 6 listopada 2016 o godz. 20:00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 3, godz.20:00.

"Ein Deutsches Requiem" jest jednym z najbardziej niezwykłych utworów religijnej muzyki żałobnej. Pierwsze wykonanie dzieła nastąpiło 18 lutego 1869 r. w Lipsku. Praca nad nim pochłonęła ponad 10 lat (od 1857 do 1868 r.) i chociaż Brahms nigdy nie stworzył opery, to Requiem jest jego najbardziej teatralnym symfonicznym utworem.

Koncert w wykonaniu połączonych chórów – Vox Magna ze Szwecji, Chorus Felix z Norwegii oraz Chóru Akademickiego SGGW z Warszawy; Solistów: Łucja Szablewska – sopran, Łukasz Hajduczenia – baryton oraz orkiestry: Sinfonia Nova z Warszawy przygotowanej przez Pana Łukasza Wojakowskiego.

Dyryguje: Zbigniew Szablewski, prowadzenie koncertu: Andrzej Krusiewicz

WSTĘP WOLNY.



PROGRAM KONCERTU

Johannes Brahms (1833-1897)

Ein deutsches Requiem op. 45

I. Chór - Selig sind, die da Leid tragen...
            Błogosławieni, którzy się smucą; Mt 5:4, Ps 126:5-6

 

II. Chór - Denn alles Fleisch ist wie Gras…
             Wszelkie bowiem ciało jest jak trawa; 1P 1:24, Jk 5:7, 1P 1:25, lz 35:10

 

III. Bas, Chór - Herr, lehre doch mich, da ein Ende mit mir haben ...
                     Panie, objaw mi miarę dni moich; Ps 39:5-8, Mdr 3:1

 

IV. Chór - Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth…
              Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów; Ps 84:1,2,4

 

V. Sopran, Chór - lhr habt nur Traurigkeit… Ich wili euch trösten…
                        Doznajecie teraz smutku; J 16:22, Syr 51:27; Będę was pocieszać; lz 66:13

 

VI. Chór, Baryton - Denn wir haben hie keine bleibende Stadt...
                          Nie mamy tu stałego miejsca; Hbr 13:14, Ap 4:11

                         - Siehe, ich sage euch ein Geheimnis...
                           Oto ogłaszam wam tajemnicę; l Kor 15:51-52, 54-55

 

VII. Chór - Selig Siehe Selig sind die Toten,die in dem Herren...
               Błogosławieni, którzy umierają w Panu; Ap 14;13


CHORUS FELIX Norwegia

Chór kameralny Chorus Felix założyła w roku 1989 dyrygentka Ellen Marie Vadseth Aksnes. Zespół podejmuje wiele różnych inicjatyw muzycznych: występuje z towarzyszeniem znanych solistów i instrumentalistów norweskich, zespołów muzycznych i orkiestr. Współpracował z Orkiestrą Symfoniczną Baerum, Orkiestrą Symfoniczną miasta Oslo, Uniwersytecką Orkiestrą Symfoniczną z Oslo, grupą Sax Amoroso. W repertuarze chóru znajdują się m.in.: Requiem Gabriela Fauré, Msza
D-dur Antoniego Dworzaka, III Motet i Weihnachts-Oratorium J. S. Bacha, Missa in honorem Sanctissimae W. A. Mozarta, a także madrygały i utwory jazzowe.

Dyrygent – Ellen MarieVadseth Aksnes. Studiowała w Konserwatorium Muzycznym i Państwowej Wyższej Szkole Operowej w Oslo. Jest muzykiem z 50-letnim stażem w zawodzie dyrygenta oraz wokalistki. Prowadzi liczne seminaria dla dyrygentów w Skandynawii, była też wykładowcą w Norweskiej Wyższej Szkole Muzycznej a także Østlandske Musikk-konservatorium. Występowała jako solistka – śpiewaczka z orkiestrami symfonicznymi. Za swoją działalność artystyczną i dydaktyczną otrzymała wiele prestiżowych nagród i stypendiów.

VOX MAGNA Szwecja

Chór kameralny Vox Magna z Göteborga działa od 10 lat. Zespół w swojej pracy przywiązuje szczególną wagę do emisji głosu, systematycznie rozwijając technikę wokalną.

W swoim repertuarze posiada koncerty tematyczne i utwory klasyczne, w tym także wokalno-instrumentalne (oratorium Mesjasz G. F. Händla). Od 2013 r. chór prowadzi Gustaf Malmsten.

Dyrygent – Gustaf Malmsten. Absolwent wydziałów: Muzyki Kościelnej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Organowej Akademii Muzyki i dramatu (HSM) w Göteborgu. Oprócz dyrygowania pracuje jako kantor muzyki kościelnej, zajmuje się pracą akompaniatora – jest pianistą w orkiestrze Camerata Gothia i klawesynistą w zespołach kameralnych macierzystej uczelni. Występuje także jako śpiewak w chórze Ars Veritas.

 

CHÓR AKADEMICKI SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Polska

W ciągu 50 lat działalności Zespół wykonał ogromny repertuar a cappella, obejmujący polskie i obce utwory wszystkich epok i stylów muzycznych. Jest ambasadorem zarówno macierzystej SGGW, jak i polskiej chóralistyki akademickiej - odwiedził w swoich podróżach artystycznych prawie wszystkie kraje europejskie. W ostatnich latach Chór zaprezentował także wiele dzieł oratoryjnych - Pasję wg św. Jana, Magnificat i Wielką Mszę h-moll Bacha, Requiem Mozarta i Faurć'go oraz Niemieckie Requiem Brahmsa.

Zespół jest laureatem wielu konkursów chóralnych, dokonał też nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Jest gospodarzem odbywających się w Warszawie cyklicznych spotkań chóralnych Cantate Domino. Z chórem współpracuje korepetytorka Ewa Goc i prowadząca emisję głosu Jolanta Kaufman.

Dyrygent - Michał Dąbrowski. Organista Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, chórmistrz i pedagog. Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego i Wydziału Instrumentalnego warszawskiej PWSM. Chór SGGW prowadzi od 1979 r. W latach 1982-2005 współpracował z wybitną polską sopranistką Stefanią Woytowicz, co zaowocowało wspólnym wykonaniem kilkuset koncertów. Michał Dąbrowski jest inicjatorem wspomnianych już spotkań Cantate Domino, sprawuje także kierownictwo artystyczne cyklu koncertowego Musica sacra w Bazylice Św. Krzyża. Jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, a także koncertującym organistą (występy w Polsce i licznych krajach europejskich). Dokonał wielu nagrań muzyki chóralnej i organowej.

 

ŁUCJA SZABLEWSKA - sopran

Śpiewaczka i kompozytorka. Absolwentka wokalistyki i kompozycji Akademii Muzycznej w Warszawie oraz studium podyplomowego wydziału wokalnego Royal Academy of Music w Londynie. Jest laureatką 1 nagrody XV Concorso Intemazionale di Musica „Euterpe” we Włoszech. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki współczesnej (prawykonanie kilkudziesięciu utworów kompozytorów polskich).

Debiutowała w Teatrze Wielkim w Warszawie rolą She w operze A. Nowaka Sudden Rain, tamże wykonała partię 11 Sopranu w operze P. Dusapine'a Medeamaterial. Ma w repertuarze także m. in. partię Serpiny (Pergolesi -La serva padrona), Paminy (Mozart - Czarodziejski flet) oraz wiele partii oratoryjnych, np. Stabat mater, Harmoniemesse i Stworzenie świata Haydna, Mszę koronacyjną Mozarta, Lobgesang Mendelssohna. W 2006 r. nagrała dla niemieckiej wytwórni GEMA Krzewy płonące Z. Bujarskiego, w 2013 dla wytwórni DUX Chantefleurs et Chantefables i Lacrimosę W. Lutosławskiego (Filharmonia Łódzka, Raiskin). Z sekstetem wokalnym proMODERN nagrała płyty, które otrzymały w 2015 r. trzy nagrody fonograficzne Fryderyk. Uczestniczyła w festiwalach: Warszawska Jesień, łańcuch, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Musica Sacra, Musica Moderna, Gaude Mater, Ars Moriendi, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego, Radnice Hudebni, Oxford Lieder Festiwal, Koblenzer Mendelssohn­-Tage i in.

 

ŁUKASZ HAJDUCZENIA - baryton

Absolwent wydziału wokalnego umifc w Warszawie oraz Guildhali School of Music and Dramai wydziału operowego Associated Studios w Londynie.Laureat międzyuczelnianych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, m in.: III nagroda, wyróżnienie i nagroda specjalna w IX Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach-Zdroju, wyróżnienie na 1 Ogólnopolskim Konkursie im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków w Częstochowie, III nagroda i nagrody specjalne XV Międzynarodowego Konkursu im. Ady Sari w Nowym Sączu, nagroda i nagrody specjalne 11 Konkursu Duetów „Planovoce” w Moskwie.

Brał udział w prestiżowej Georg Solti Academia di Bel Canto we Włoszech, a także w kursach wokalnych Teresy Żylis-Gary, Wiesława Ochmana, Andre Orlowitza, Laury Sarti i Jerzego Artysza. Jego repertuar operowy to m.in.: partia hrabiego Almavivy (Mozart — Wesele Figaro), Marcella (Puccini — Cyganeria), Jontka w Halce Moniuszki, Eneasza (Purcell Dydona i Eneasz). Działalność artystyczna Łukasza Hajduczeni obejmuje także w znacznym stopniu muzykę kameralną oraz współczesną.

 

ZBIGNIEW SZABLEWSKI

Dyrygent, chórmistrz i pedagog. Absolwent dyrygentury symfoniczno-operowej PWSM w Warszawie. Studiował również dyrygenturę orkiestr dętych. W latach 1978-86 dyrygent Filharmonii Białostockiej, 1986-91 — Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracował także z innymi zespołami orkiestrowymi w Polsce. Od 1977 do 2011 r. pedagog macierzystej uczelni jako nauczyciel dyrygentury chóralnej wydziału zamiejscowego w Białymstoku, gdzie doprowadził do dyplomu artystycznego 30 studentów kierunków dyrygentura chóralna, muzyka szkolna i muzyka kościelna. W latach 1993-2013 prowadził zespół wokalny Ars Antiqua, którego w 1973 r. był członkiem założycielem. Zespół ten otrzymał 20 nagród i wyróżnień w 12 krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych.

Zbigniew Szablewski dokonał wielu prawykonań polskiej muzyki współczesnej, zarówno orkiestrowej, jak i chóralnej. Jest autorem licznych opracowań muzyki chóralnej, a także publikacji nutowych (współpraca z PWM). Prowadzi kursy i warsztaty dyrygenckie i chóralne. Jest jurorem konkursów muzycznych. W latach 1999-2006 dyrektor artystyczny Oddziału Mazowieckiego PZChi0, obecnie pełni podobną funkcję w Oddziale Warszawskim Federacji Caecilianum. Wyróżniony przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony działacz kultury".

Czytany 1787 razy
 



Msze św. w Niedziele i Święta:
6.00, 7.30, 9.00 (radiowa),
10.30 (dla dzieci), 10.30 (dla przedszkolaków w dolnym kościele),
11.45, 12.15 (dla bierzmowanych w dolnym kościele),
13.00, 16.00, 19.00
19.00 (dla studentów w dolnym kościele),

Msze św. w dni powszednie:
6.00,
7.00 (w Adwencie Roraty o 6.45),
7.30 (w kaplicy Matki Bożej),
8.00 (ołtarz centralny)
9.00 (z homilią),
12.00 (z homilią),
16.30 (w kaplicy Matki Bożej),
17.00 (w kaplicy Matki Bożej),
18.00 (z homilią),
19.00 (oprócz sobót)

Msze św. w Niedzielę i Święta (czas wakacyjny)
6.00, 7.30, 9.00 (radiowa),
10.30, 11.45, 13.00, 16.00, 19.00

Msze św. w dni powszednie (czas wakacyjny)
6.00, 7.00, 7.30 (w kaplicy Matki Bożej),
8.00, 9.00, 17.00 (w kaplicy Matki Bożej),
18.00, 19.00 (oprócz sobót)

Spowiedź święta:
- w tygodniu: 6.00 - 12.00; 17.00 - 19.30
- w niedzielę: podczas każdej Mszy św.
- w I piątek miesiąca: 6.00 - 12.00; 15.30 - 19.30 (dla dzieci 16.30)