sobota, 24 grudzień 2016 06:00

Boże Narodzenie

Napisane przez 

"Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne" (J 3,16)


Drodzy Parafianie i Wszyscy nawiedzający

Bazylikę św. Krzyża w Warszawie

Kolejny raz, w tych świątecznych dniach, wraz z całym Kościołem, pragniemy wysławiać tajemnicę Narodzenia Wcielonego Syna Bożego. To Dziecię złożone w żłobie na sianie, nad którym z troskliwą miłością pochyla się Święta Boża Rodzicielka - Maryja wraz ze Świętym Józefem - to nasz Bóg! Poprzez Narodzenie Wcielonego Syna Bożego - Jezusa Chrystusa niepojęty i nieogarniony Bóg przybliżył się do ludzkości, do każdego z nas, w sposób nieporównany. Narodzenie Zbawiciela objawia nam wierność Boga, który „jest Miłością” (por. 1J 4,8). „W Betlejem jest klucz do serca świata”.

Wraz z Wami stajemy przed Stajenką Betlejemską i pragniemy poddać się zdumieniu tajemnicą Bożej miłości, aby z tego zdziwienia, na nowo, zrodziła się nasza wiara i miłość. „Narodziny naszego Zbawiciela - to nasze narodzenie się do nowego życia” (św. Leon Wielki, papież +461 r.).

Na świętowanie pamiątki Narodzenia Pana życzymy Wam by Zbawiciel był przyjęty z oddaniem w Waszym osobistym życiu, a także w Waszych Rodzinach. Niech napełni Was prawdziwą radością i Bożym pokojem. Niech też Jego światło rozjaśnia ciemności Waszych serc, a Boża miłość te serca jednoczy.

W Nowym Roku Pańskim 2017 Boże błogosławieństwo niech wspiera Wasze dobre poczynania. Opieka Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa nie chroni Was przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Zapewniamy Was o naszej kapłańskiej modlitwie i życzliwości!

Ks. Proboszcz Zygmunt Robert Berdychowski
wraz z Duszpasterzami

Czytany 1125 razy
 Msze św. w Niedziele i Święta:
6.00, 7.30, 9.00 (radiowa),
10.30 (dla dzieci), 10.30 (dla przedszkolaków w dolnym kościele),
11.45, 12.15 (dla bierzmowanych w dolnym kościele),
13.00, 16.00, 19.00
19.00 (dla studentów w dolnym kościele),

Msze św. w dni powszednie:
6.00,
7.00 (w Adwencie Roraty o 6.45),
7.30 (w kaplicy Matki Bożej),
8.00 (ołtarz centralny)
9.00 (z homilią),
12.00 (z homilią),
16.30 (w kaplicy Matki Bożej),
17.00 (w kaplicy Matki Bożej),
18.00 (z homilią),
19.00 (oprócz sobót)

Msze św. w Niedzielę i Święta (czas wakacyjny)
6.00, 7.30, 9.00 (radiowa),
10.30, 11.45, 13.00, 16.00, 19.00

Msze św. w dni powszednie (czas wakacyjny)
6.00, 7.00, 7.30 (w kaplicy Matki Bożej),
8.00, 9.00, 17.00 (w kaplicy Matki Bożej),
18.00, 19.00 (oprócz sobót)

Spowiedź święta:
- w tygodniu: 6.00 - 12.00; 17.00 - 19.30
- w niedzielę: podczas każdej Mszy św.
- w I piątek miesiąca: 6.00 - 12.00; 15.30 - 19.30 (dla dzieci 16.30)