poniedziałek, 23 styczeń 2017 05:00

400 lat charyzmatu wincentyńskiego

Napisane przez 

Jubileuszowe dziękczynienie za 400 lat charyzmatu wincentyńskiego rozpoczęła Msza Święta radiowa odprawiona w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, w niedzielę 22 stycznia br. o godz. 9. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Rektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, ks. dr Paweł Holc CM.

Święty Wincenty a Paulo wygłosił, 25 stycznia 1617 roku w Folleville kazanie o spowiedzi generalnej z całego życia. Bodźcem do tego było wcześniejsze spotkanie z umierającym człowiekiem, który jak się okazało, całe życie zatajał grzechy ciężkie, przez co jego spowiedzi były nieważne, świętokradzkie. Dopiero spotkanie z księdzem Wincentym, na łożu śmierci, pomogło mu uporządkować sprawy sumienia. Kazanie wygłoszone przez św. Wincentego przyniosło owoce w postaci licznych nawróceń i on sam traktował to wydarzenie jako początek Zgromadzenia Misji. Podobne misje przeprowadził ksiądz Wincenty w wielu wiejskich parafiach i te doświadczenia duszpasterskie doprowadziły do założenia w 1625 r. Zgromadzenia Misji, które miało podjąć, zapoczątkowane przez niego dzieło ewangelizacji ubogiego i zaniedbanego religijnie ludu wiejskiego.

Inne wydarzenie wskazało księdzu Wincentemu potrzebę zorganizowania pomocy dla ludzi chorych i opuszczonych. W tym samym 1617 r. został proboszczem parafii Châtillon. Zachorowała tam wtedy cała rodzina i nie było nikogo zdrowego do obsłużenia chorych. Apel księdza Wincentego o pomoc spotkał się z żywym i spontanicznym odzewem, ale ta sytuacja pokazała też, że aby miłosierdzie było rzeczywiście skuteczne, musi być zorganizowane i tak powstaje pierwsze „Bractwo Miłosierdzia”. Za tym dziełem idzie wiele podobnych, a w 1633 r. zakłada św. Wincenty, przy udziale św. Ludwiki, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.

Określenie „charyzmat wincentyński” – oznacza specyficzny sposób wcielania w życie Chrystusowej Ewangelii, jaki nam pozostawił św. Wincenty a Paulo: to jego gorliwość o zbawienie dusz, to przykład czynnej miłości bliźniego, a także prostota, pokora i łagodność, które cechowały św. Wincentego. Pragnął on, z natchnienia Ducha Świętego, wiernie naśladować Miłosiernego Zbawiciela głoszącego słowem i czynem Ewangelię ubogim oraz z miłością pochylającego się nad wszelkim ludzkim cierpieniem.

Wincenty a Paulo został beatyfikowany w 1729 r., a osim lat później kanonizowany i kanonizowany. W 1883 r. został ogłoszony patronem wszystkich katolickich dzieł charytatywnych. Papież Jan XXIII nazwał św. Wincentego a Paulo wielkim „patriarchą miłości” a Jan Paweł II określił go mianem „świętego nowoczesnego”, którego życie „było zawsze Ewangelią szeroko otwartą”. Święty Wincenty często powtarzał do kapłanów Zgromadzenia Misji: „powołaniem naszym jest iść na całą ziemię, aby zapalać serca ludzi, czynić to, co Syn Boży czynił – zapalić świat miłością”. „Jesteśmy posłani nie tylko dla kochania Boga, ale jeszcze na to, by inni go kochali”.

Zdjęcia z Mszy św. radiowej na fb Bazyliki
Znalezione obrazy dla zapytania 400 lat charyzmatu wincentyńskiego

Czytany 1684 razy
 Msze św. w Niedziele i Święta:
6.00, 7.30, 9.00 (radiowa),
10.30 (dla dzieci), 10.30 (dla przedszkolaków w dolnym kościele),
11.45, 12.15 (dla bierzmowanych w dolnym kościele),
13.00, 16.00, 19.00
19.00 (dla studentów w dolnym kościele),

Msze św. w dni powszednie:
6.00,
7.00 (w Adwencie Roraty o 6.45),
7.30 (w kaplicy Matki Bożej),
8.00 (ołtarz centralny)
9.00 (z homilią),
12.00 (z homilią),
16.30 (w kaplicy Matki Bożej),
17.00 (w kaplicy Matki Bożej),
18.00 (z homilią),
19.00 (oprócz sobót)

Msze św. w Niedzielę i Święta (czas wakacyjny)
6.00, 7.30, 9.00 (radiowa),
10.30, 11.45, 13.00, 16.00, 19.00

Msze św. w dni powszednie (czas wakacyjny)
6.00, 7.00, 7.30 (w kaplicy Matki Bożej),
8.00, 9.00, 17.00 (w kaplicy Matki Bożej),
18.00, 19.00 (oprócz sobót)

Spowiedź święta:
- w tygodniu: 6.00 - 12.00; 17.00 - 19.30
- w niedzielę: podczas każdej Mszy św.
- w I piątek miesiąca: 6.00 - 12.00; 15.30 - 19.30 (dla dzieci 16.30)