Duszpasterstwo przedszkolaków

Duszpasterstwo przedszkolaków działające przy Parafii Świętego Krzyża ma na celu rozbudzić w sercach najmłodszych dzieci radość ze spotkania z Bogiem i otworzyć ich serca na wartości duchowe. W wypełnieniu tego zadania mają pomóc kazania dialogowane, ilustrowane scenkami biblijnymi, różnego rodzaju konkursy i zabawy. Msze święte dla najmłodszych odprawiane są w każdą niedzielę w dolnym Kościele Bazyliki świętokrzyskiej o godz. 10.30.
Cała oprawa liturgiczna dostosowana jest do potrzeb rozwojowych przedszkolaków i wyzwala u dzieci ekspresję i spontaniczność. Śpiew liturgiczny odbywa się zawsze z animacją ruchową.Zobacz galerię zdjęć