Chór Bazyliki Świętego Krzyża "Sursum Corda"

 

 

Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” powstał prawie 151 lat temu i jest najstarszym warszawskim chórem kościelnym.  Gazeta Warszawska z dn. 2.XI 1866 r. donosiła: Wczoraj w kościele Śgo Krzyża, nowo zawiązany chór (…) wykonał po raz pierwszy na sumie mszę Krogulskiego. Odtąd w każdą Niedzielę i Święta, wykonywać będzie pienia religijne.


Od tamtego dnia chór Sursum Corda towarzyszy najważniejszym wydarzeniom historycznym i religijnym parafii. Chór miał zaszczyt śpiewać dla Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny, a także dwukrotnie w Rzymie. Chórem Bazyliki Świętego Krzyża kierowali znani kompozytorzy i muzycy, m.in. Jan Maklakiewicz i Feliks Rączkowski. W 1976 r. dyrygentem chóru został Stanisław Kuczewski, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 28 lat. Z jego inicjatywy w Bazylice Świętego Krzyża co roku odbywają się koncerty pasyjne, w których uczestniczą kościelne chóry z Warszawy i okolic. Od 2004 r. dyrygentem chóru Sursum Corda jest Emilia Melon – absolwentka wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Warszawie.


Chór Sursum Corda kontynuuje swoją długoletnią tradycję. Bierze udział we mszach świętych transmitowanych przez Polskie Radio oraz we wszystkich ważnych uroczystościach parafii. Koncertuje z powodzeniem również poza parafią. W 2012 r. na Festiwalu Mater Misericordiae w Ząbkach chór zdobył srebrny dyplom i I miejsce w kategorii Chóry Seniora.


W myśl, że „dobra muzyka i śpiew kościelny są aktem czci Bożej i pociągają ludzi do świątyni..." serdecznie zachęcamy do wspólnego śpiewania. Spotykamy się tylko dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy o godz. 18.00 w sali św. Wincentego a Paulo


ks. Dariusz Kurek CM, tel. 22 826 89 10 wewn. 836;

 


Zobacz galerię zdjęć