Wspólnota „Namiot Spotkania”

SPOTKANIA
Na modlitwę uwielbienia i grupy dzielenia spotykamy się w poniedziałki w godzinach 19.00-21.00. Raz w miesiącu w ramach spotkania uczestniczymy w parafialnej mszy św. o 19.00, na której zapewniamy oprawę muzyczną i liturgiczną. Po mszy, w kaplicy Matki Bożej, prowadzimy modlitwę dziękczynną oraz modlitwę uwielbienia Boga (ok.30 min.).

CZŁONKOWIE
Liczba członków przekracza 30, z czego na spotkania regularnie przychodzi około 15 osób. Pochodzimy z różnych zakątków Polski i Ukrainy. Jesteśmy w różnym wieku; od studentów do emerytów. Wszyscy młodzi duchem.

FORMACJA

Formujemy się i posługujemy w Szkole Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła. Jest to sześcioletni cykl formacyjny dla osób indywidualnych oraz wspólnot, czerpiący z rożnych duchowych doświadczeń Kościoła (Ruch Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, św. Franciszek, Dwanaście Kroków AA i inne). Szkoła została założona przez kapucyna o. Piotra Kurkiewicza w 1998 roku na Ukrainie. Działanie oparte jest o 4 sesje w ciągu roku: trzy weekendowe (jesień, zima, wiosna) oraz jedną 10-dniową latem. Ponadto Szkoła prowadzi centra rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, proponuje ,"Rok dla Jezusa" czyli roczną Szkołę Misyjną oraz sesje dla młodzieży. Warszawskie sesje Szkoły prowadzimy w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka na Mokotowie.

Opiekunem grupy w parafii jest ks. Dariusz Kurek CM