poniedziałek, 08 kwiecień 2013 05:40

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Napisane przez 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy w Kościele zwykle dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, 25 marca. W tym roku jednak będziemy ją świętować dopiero 8 kwietnia. Dlaczego została przesunięta aż o dwa tygodnie? Czy także uroczystość Narodzenia Pańskiego przypadnie w tym roku później?

Tegoroczne zmiany wynikają z reguł, według których układany jest kalendarz liturgiczny na każdy rok. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „rok liturgiczny jest rozwinięciem różnych aspektów jedynego Misterium Paschalnego. W sposób szczególny odnosi się to do cyklu świąt skupionych wokół misterium Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia i komunikują nam pierwociny Misterium Paschalnego” (KKK 1171). W ciągu roku Kościół wspomina całe misterium Chrystusa, od Wcielenia aż do Zesłania Ducha Świętego i oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa.

W „Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza”, które można znaleźć w Mszale Rzymskim, zapisano: „Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, przez które umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Takie znaczenie, jakie niedziela ma w tygodniu, uroczystość Wielkanocy ma w roku liturgicznym”.

Triduum rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Cytowany wyżej dokument przypomina, że Wielki Tydzień przeznaczony jest na wspominanie Męki Chrystusa, zaczynając od Jego wjazdu do Jerozolimy.

Początek ustalonej przez Kościół „Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych”, pozwalającej rozstrzygnąć wątpliwości, w sytuacjach, gdy w jednym dniu zbiegnie się kilka obchodów, wygląda nastepująco:

1. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.

2. Narodzenie Pańskie, Objawienie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego. Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, Środa Popielcowa. Dni Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do czwartku włącznie. Dni w Oktawie Wielkanocy.

3. Uroczystości Pańskie, Najświętszej Maryi Panny oraz świętych umieszczone w kalendarzu ogólnym. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny).

Jak widać, dni Wielkiego Tygodnia są ważniejsze od uroczystości Zwiastowania Pańskiego. W tym roku 25 marca przypadał Wielki Poniedziałek.

Co zrobić z mniej ważną danego dnia uroczystością lub świętem?

Jeżeli kilka obchodów liturgicznych zbiega się w tym samym dniu, pierwszeństwo ma ten, który zajmuje wyższe miejsce w „Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych”. Natomiast uroczystość przypadającą na dzień liturgiczny mający pierwszeństwo przenosi się na najbliższy dzień, w którym nie przypadają żadne uroczystości ani święta. W tym roku pierwszym takim dniem od 25 marca jest dopiero poniedziałek 8 kwietnia, dlatego na ten dzień została przeniesiona uroczystość Zwiastowania Pańskiego.źródło: opoka.org.pl

Czytany 4560 razy