niedziela, 06 marzec 2022 00:00

Kazanie pasyjne (cz.1) - 6 marca 2022

Napisane przez 

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy Gorzkie Żale podczas których pragniemy przygotować się do owocnego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To niezwykłe nabożeństwo stanowi swoistego rodzaju misterium, które od 315 lat pomaga wiernym „wchodzić w przepaść męki Pańskiej” gdzie przemieniają i pokrzepiają swoje serca.  Celem Gorzkich Żalów nie jest dążenie do melancholii czy nostalgii lecz wzbudzenie „Bożego smutku”, który prowadzi do nawrócenia otwierającego drogę do prawdziwej radości.

Gorzkie Żale zostały napisane przez wielkiego czciciela męki Pańskiej misjonarza ks. Wawrzyńca Stanisława Benika CM, który opublikował je po raz pierwszy w „Snopku Mirry” w 1707 roku. Jego współbracia, Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo, wprowadzili to niezwykłe nabożeństwo najpierw w kościele Świętego Krzyża, a następnie rozpowszechnili je na całą Polskę. W ciągu wieków Gorzkie Żale zyskały wielką popularność zyskując ponadczasowy wymiar. Można powiedzieć, że od wieków przenikają serca Polaków żyjących w różnych kontekstach historycznych. Także dziś, kiedy stajemy przed doświadczeniem wojny na Ukrainie, Gorzkie Żale otrzymują szczególną wymowę stając się naszym wołaniem o pokój w Europie.

W tym roku podczas Gorzkich Żalów kazania pasyjne wygłosi ks. bp Michał Janocha, którego bardzo serdecznie witamy i prosimy o wprowadzenie nas w tajemnice Męki Pańskiej. Niech zatem głośno i dostojnie płynie z naszych piersi śpiew uwielbienia, wynagrodzenia i zadośćuczynienia. Niech ta żarliwa modlitwa otwiera nas na dar przemieniającej łaski i pomaga zjednoczyć się z Najświętszym Sercem Jezusa w godzinie Jego Zbawczej Męki.

Umieszczamy na naszej stronie nagrania nabożeństw Gorzkich żali z naszej bazyliki. Aby odsłuchać należy pobrać załącznik, który jest poniżej.
Czytany 5315 razy