Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
Potrzebne dokumenty:
  metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)
  dowody osobiste
  świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej
  zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej

Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno - prawne, narzeczeni muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych.
Konferencje dla narzeczonych w ramach katechizacji przedmałżeńskiej głoszone są w każdy poniedziałek o godz. 19.30 (w dolnym kościele Bazyliki Świętego Krzyża).
Dzień Skupienia dla narzeczonych połączony jest z konferencją nr 10.

Poradnictwo rodzinne:
  środa w godz. 17.00 - 19.00
  czwartek w godz. 18.00 - 20.00

Sakrament Małżeństwa udzielany jest również w Kościele SS. Wizytek, który znajduje się na terenie naszej parafii. Kancelaria czynna jest codziennie w godz. 9.00-11.30 i 15.40-16.30. Narzeczeni zobowiązani są do zapoznania się zasadami postępowania w takim przypadku w kancelarii kościoła SS. Wizytek.

Poradnictwo rodzinne prowadzą: p. Klara Gołębiowska - tel. 827 89 12 (po 20:00). Na spotkanie można umówić się osobiście w poradnictwie lub telefonicznie.