Msza Św. 16 października 2005


    
        
16.X.2005 r. godz. 9.00

 

Dodać do modlitwy wiernych:

 

Na świecie bardzo wielu naszych braci i sióstr cierpi głód, w tym głodują także dzieci, módlmy się o błogosławieństwo Boże dla wszystkich produkujących  żywność oraz o ducha solidarności z głodującymi dla sprawujących władzę, aby nikomu nie brakowało chleba powszedniego.