"Rekolekcje dla Poszukujących" - Wielki Poniedziałek - dzień 2
Z Ewangelii św. Jana (J 12, 1-11) Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i…

"Rekolekcje dla Poszukujących" - Wielki Wtorek - dzień 3
Z Ewangelii św. Jana (J 13, 21-33. 36-38) W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda". Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał…

Katechezy dla dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Kolejny cykl katechez dla dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpocznie się w naszej parafii w czwartek, 5 kwietnia o godz. 19.00. Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.00 w sali św. Wincentego. Prowadzi je ks. Tadeusz Ristau.

Gorzkie żale w Bazylice Świętego Krzyża (cz. 5) 18 marca 2018 - całość
Umieszczamy na stronie nagrania nabożeństwa Gorzkich żali. W tym roku kazania pasyjne głosi ks. bp Piotr Jarecki, aby odsłuchać nagranie należy pobrać załącznik, który jest poniżej.

Zapraszamy na koncert: Pasja wg św. Mateusza BWV 244 - Jana Sebastiana Bacha
PASJA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA BWV 244 – J.S. BACH 16 marca 2018 20:00 ( piątek ) KONCERT | Bazylika św. Krzyża Sylwia Krzysiek – sopran Elżbieta Wróblewska – alt Aleksander Kunach – tenor, Ewangelista Jarosław Bręk – bas Artur Janda – bas, Jezus Warszawski Chór Chłopięcy Zespół Wokalny Warszawskiej Opery…