Święty Wincenty a Paulo

Założyciel Zgromadzenia Misji Św. Wincenty a Paulo urodził się w Pouy we Francji 24 kwietnia 1581 roku w ubogiej wiejskiej rodzinie, jako trzeci z sześciorga dzieci. W dzieciństwie pomagał ojcu w ciężkiej pracy w gospodarstwie. Uczył się dzięki pomocy i wsparciu miejscowego proboszcza w pobliskim Dax. W 1600 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował najpierw w duszpasterstwie parafialnym, a następnie jako kapelan rodziny de Gondi.

 
W tym czasie dostrzega morze ludzkiej nędzy, tak materialnej jak i moralnej. Dzień 25 stycznia 1617 roku staje się dla Wincentego dniem wyjątkowym, dniem przemiany życia. Jako gorliwy kapłan, zatroskany o powierzoną sobie owczarnię, wygłasza kazanie na temat generalnej spowiedzi z całego życia. Pod wpływem wygłoszonego słowa miały miejsce liczne nawrócenia. Od tego momentu Wincenty zaczyna głosić konferencje i nauki nazwane później misjami w wiejskich parafiach. Postanawia służyć ubogim i pokrzywdzonym. W 1625 roku powołuje do istnienia Zgromadzenie Misji, które miało kontynuować jego pracę głoszenia Ewangelii ubogim, jak również troszczyć się o przygotowanie i wykształcenie gorliwych kapłanów. Znając dobrze sytuację materialną najuboższych warstw społecznych i zdając sobie sprawę z faktu, iż nędza utrudnia zajmowanie się życiem religijnym, powołuje do istnienia wiele stowarzyszeń charytatywnych. W konsekwencji doprowadziło to do założenia w 1633 roku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, których głównym zadaniem stała się praca na rzecz ubogich. Wincenty należał między innymi do Rady Sumienia, która decydowała o nominacjach na wyższe stanowiska kościelne. Święty Wincenty a Paulo zmarł 27 września 1660 roku w Paryżu. Misjonarze wówczas pracowali w większości krajów Europy. W roku 1729 został zaliczony w poczet błogosławionych, a w 1737 został kanonizowany. Natomiast w roku 1885 został ogłoszony patronem wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia działających w Kościele Katolickim. Jego święto kościół obchodzi 27 września.


Kalendarium

1581 - Urodziny w Pouy, wiosce w pobliżu Dax, Francja.
1595 - Wincenty rozpoczyna naukę w Dax.
1596 - Otrzymuje w Bidache tonsurę i niższe święcenia.
1597 - Rozpoczyna studia teologiczne w Saragossie i Tuluzie (do 1604 r.).
1598 - Wincenty otrzymuje w Tabes święcenia subdiakonatu i diakonatu.
1600 - Otrzymuje święcenia kapłańskie w Chateau l`Eveque. Msza prymicyjna w Buzet. Mianowany proboszczem w Tilh.
1604 - Otrzymuje w Tuluzie stopień bakałarza teologii.
1605 - Podróż do Bordeaux, Tuluzy, Castres i Marsylii, uprowadzenie do niewoli.
1606 - Wincenty jest niewolnikiem w Tunisie.
1607 - Ucieczka z niewoli, pobyt w Awinionie.
1608 - Wincenty przenosi się do Paryża.
1610 - Wincenty zostaje mianowany kapelanem Małgorzaty de Valais i opatem św. Leonarda w Chaumes.
1611 - Pobyt Wincentego w domu Berulle`a. Wizyty w Szpitalu Miłosierdzia.
1612 - Wincenty mianowany proboszczem w Clichy.
1613 - Zamieszkuje u Gondich jako wychowawca ich dzieci.
1615 - Mianowany kanonikiem i skarbnikiem w Ecouis.
1616 - Wincenty rezygnuje z opactwa św. Leonarda. Prosi o przywilej rozgrzeszania z grzechów zastrzeżonych.
1617 - Spowiedź wieśniaka w Gannes i kazanie w Folleville. Wincenty opuszcza dom Gondich. Jest proboszczem w Chatillon. Założenie i nadanie regulaminu pierwszemu Bractwu Miłosierdzia.
1618 - W Paryżu Wincenty poznaje św. Franciszka Salezego.
1619 - Wincenty zostaje mianowany kapelanem galer.
1622 - Wincenty mianowany przełożonym Wizytek w Paryżu.
1623 - Podróż do Pouy i pokusa dopomożenia własnej rodzinie. Licencjat z prawa kanonicznego.
1624 - Wincenty poznaje Ludwikę de Marillac.
1625 - Założenie Zgromadzenia Misji. Umiera p. de Gondi. Umiera Antoni de Gras, mąż Ludwiki.
1626 - Zatwierdzenie Zgromadzenia Misji przez abp Paryża i przyłączenie do Zgromadzenia kolegium Bons Enfants. Przyjęcie pierwszych Misjonarzy. Wincenty oddaje swój majątek.
1627 - Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zatwierdza Misję Wincentego a Paulo.
1628 - Wincenty świadkiem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka Salezego.
1629 - Do Zgromadzenia wprowadza się śluby.
1631 - Ks. Coudray jedzie do Rzymu, aby uzyskać zatwierdzenie Zgromadzenia Misji.
1632 - Wincenty obejmuje św. Łazarza.
1633 - Bulla Salvatoris nostri zatwierdzająca Zgromadzenie Misji.
1633 - Założenie Konferencji wtorkowych i Sióstr Miłosierdzia.
1634 - Założenie stowarzyszenia Pań Miłosierdzia.
1636 - Bons Enfants staje się seminarium wedle zaleceń trydenckich.
1637 - Utworzenie w Zgromadzeniu Misji seminarium wewnętrznego.
1638 - Rozpoczyna się opieka nad podrzutkami.
1642 - Pierwsze zespołowe śluby i pierwszy Konwent Generalny Zgromadzenia Misji. Konwent nie przyjmuje dymisji Wincentego.
1643 - Wincenty pomaga Ludwikowi XIII umrzeć po chrześcijańsku. Wchodzi do Rady Sumienia.
1645 - Przybycie Misjonarzy do Tunisu.
1646 - Przybycie Misjonarzy do Algieru i Irlandii.
1646 - Zatwierdzenie Sióstr Miłosierdzia przez arcybiskupa - koadiutora Paryża.
1648 - Przybycie Misjonarzy na Madagaskar.
1651 - Przybycie Misjonarzy do Polski.
1653 - Zatwierdzenie przez abp Paryża Reguł i Konstytucji Zgromadzenia Misji.
1655 - Breve Ex commissa nobis zatwierdza śluby Zgromadzenia Misji.
1659 - Wincenty choruje. Na swego następcę wyznacza ks. Almerasa.
1660 - 27 września umiera Wincenty a Paulo.

   
  

Zobacz galerię zdjęć