Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego Paulo

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo kontynuuje bogatą tradycję dzieł miłosierdzia realizowaną przez Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo jest spadkobiercą bogatej tradycji bractw miłosierdzia zakładanych od 1617 roku we Francji przez św. Wincentego a Paulo i przeszczepionych na teren Polski w 1652 roku wraz z przybyciem pierwszych sióstr miłosierdzia. Od 30 kwietnia 1933 roku prowadzi działalność na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Na mocy Dekretu z dnia 17 marca 1990 roku, N.801/90/P, wydanego przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa, Stowarzyszenie zostało erygowane i uzyskało kościelną osobowość prawną, jako Stowarzyszenie działające na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Od 2004 roku Stowarzyszenie posiada również status organizacji pożytku publicznego - KRS nr 0000122691

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów prawa polskiego i własnego Statutu .

Stowarzyszenie jest członkiem stowarzyszonym AIC – Association Internationale des Charités – Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia z siedzibą w Belgii.
Zarząd Stowarzyszenia:

1. Małgorzata Nowak - Wyrzykowska - prezes

2. Irena Mitura - wiceprezes

3. Bogusława Gawin Siwek - sekretarz

4. Elżbieta Smorczewska - skarbnik

Opiekę duchową nad stowarzyszeniem sprawuje ks. Edward Batko CM i s. Katarzyna Biarda SM

Kontakt telefoniczny z siostrą Katarzyną - 692 492 906,

kontakt osobisty: na terenie parafii można spotkać się z siostrą Katarzyną

w poniedziałek 9.00 - 12.00, wtorek 9.00 - 12.00, czwartek 9.00 - 12.00.

kontakt z zarządem;  Małgorzata Nowak Wyrzykowska - prezes tel. 604 904 161; Irena Mitura  - wiceprezes tel. 601 790 727

Kontakt:

Stowarzyszenie Miłosierdzia  św. Wincentego a Paulo

przy Parafii św. Krzyża

ul Krakowskie Przedmieście 3

  00-047 Warszawa
                               

adres @  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Celem Stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia realizowanego w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, oraz działalność pożytku publicznego określona w Statucie, w tym działalność humanitarna i charytatywna w sferze zadań określonych w Statucie świadczona w duchu poszanowania ludzkiej godności bez względu na światopogląd, rasę, narodowość. Pogłębianie życia religijnego swoich członków i ścisłe powiązanie działalności charytatywnej z tradycją św. Wincentego a Paulo oraz poznawanie zagadnień społecznych i socjalnych, a także kształtowanie odpowiedniej formacji swoich członków. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy.

    


Realizacja zadań stowarzyszenia możliwa jest przede wszystkim dzięki wsparciu Darczyńców – osób prywatnych i firm, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotacji z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy ,Wydziału Oświaty i Finansów Europejskich dzielnicy śródmieście Urzędu Miasta st. Warszawy, a także z kwest i wpłat 1% podatku na organizację pożytku publicznego.

                   
Nr konta:  BANK PEKAO SA 51 1240 1024 1111 0010 0116 2500

KRS 0000122691


W ramach działań statutowych stowarzyszenie prowadzi od 2007 roku Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Program nasz jest dwupłaszczyznowy. Pierwsza grupa naszych podopiecznych to osoby niepełnosprawne, starsze wiekiem, samotne i nie wychodzące z domów. Są to często osoby żyjące w niedostatku, chorobie, zaniedbane społecznie i moralnie. Szeroko pojęta pomoc tym osobom, które są często w sytuacji kryzysowej, realizowana jest poprzez optymalne zaspokajanie potrzeb socjalnych, świadczenie pomocy prawnej, wsparcie moralne i pomoc psychologiczną, a także informację o możliwościach uzyskania pomocy i poradę pielęgniarki środowiskowej w domu chorego lub w Wincentyńskim Punkcie Informacyjnym w parafii św. Krzyża.

Druga płaszczyzna naszych działań  dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych "Promyk Jesieni". Tu realizujemy formę pomocy zbiorowej. Członkowie grupy czyli nasi podopieczni, w bezpiecznej atmosferze mogą wymienić się doświadczeniami w zakresie aktywizacji społecznej, zobaczyć, jak funkcjonują w zbiorowości. Istotą grupy jest wspólnota. W Ośrodku odbywają się zajęcia edukacyjne - prelekcje, pogadanki i wykłady prelegentów z różnych dziedzin naukowych, sportu i kultury oraz warsztaty plastyczne, rękodzieła artystycznego, kulinarne, teatralno - muzyczne. Organizowane są wycieczki oraz wystawy prac podopiecznych.

Zajęcia w ośrodku odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 13.30.

W roku 2008 i 2009 ośrodek korzystał z rocznych programów dotacyjnych Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 2010 -2013 był dofinansowany w programie trzyletnim z w/w biura. Natomiast od roku 2013 Ośrodek Wsparcia realizuje roczne programy dofinansowywane z biura Pomocy i Projektów Społecznych  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.Dzięki dofinansowaniu z Urzędu m.st. Warszawy z wydziału Oświaty i Finansów Unijnych stowarzyszenie mogło zorganizować kolonie letnie w Kasinie Wielkiej k/Rabki dla 36 dzieci i młodzieży w okresie od 11.07 do 22.07.2016 r.

W lipcu Brańszczyk......................

Artykuły spożywcze z Banku Żywności SOS

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy  Parafii Św. Krzyża osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały i olej rzepakowy. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.


Bilans 2012


Informacja dodatkowa - Bilans 2012


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 2012


Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego 2012


Rachunek wyników 2012


Statut Stowarzyszenia


Rachunek wyników 2013Informacja dodatkowa 2013


Bilans 2013


BILANS 2014


INFORMACJA DODATKOWA 2014


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  2014


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2014Zobacz galerię zdjęć