Duszpasterze



ks. Berdychowski Zygmunt Robert - proboszcz





ks. Batko Edward





ks. Białkowski Marek






ks. Kurek Dariusz






ks. Kwiecień Piotr






ks. Olszewski Łukasz






ks. Pająk Artur





ks. Ristau Tadeusz






ks. Rolke Marcin

ks marcin




ks. Rutkowski Piotr






ks. Sętkowski Rafał





ks. Stanikowski Michał






ks. Wierzchołowski Ludwik






ks. Wyżkiewicz Damian