Sakrament Bierzmowania


Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania:

  • przygotowanie młodzieży - w niedzielę o godz. 13.00 w dolnym kościele i w środę o godzinie 17.00 w sali św. Wincentego a Paulo na plebanii. Spotkania prowadzi - ks. Paweł Rycyk CM.
  • Msza św. dla młodzieży - niedziela godz. 12.15 w dolnym kościele.
  • przygotowanie dorosłych we wtorek i czwartek od godz. 19.00 w sali św. Wincentego a Paulo, po ogłoszeniu cyklu. Spotkania prowadzi ks. Jarosław Lawrenz CM. Najbliższe kursy przygotowujące do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla dorosłych odbędą się w terminie 10 maja - 7 czerwca 2016 r. Kursy rozpoczynają się o godz. 19.00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy zapisywać się w kancelarii parafialnej. Pierwsza grupa katechetyczna o godz. 19.00, a druga o 19.45.
Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:
  •  uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
  •  złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
  •  udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)
  •  przedstawienie wyciągu z aktu chrztu
  •  osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza